Koronawirus – Tłumacz PJM dla całej Polski

Polski Związek Głuchych w związku z zagrożeniem Covid-19 utworzył bezpłatną infolinię dla głuchych dostępną 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Usługa ma ułatwić kontakt i uzyskanie pomocy w obszarze medycznym – także tym związanym z koronawirusem.

List otwarty Polskiego Związku Głuchych

Z uwagi na zaistniałą sytuacją dot. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 Polski Związek Głuchych Zarząd Główny w Warszawie ponownie apeluje do władz rządowych o pochylenie się nad problemem dostępu do informacji wszystkich osób głuchych zamieszkujących teren naszego kraju.

Premier wprowadził stan zagrożenia epidemiologicznego

W piątek premier Mateusz Morawiecki ogłosił zamknięcie granic Polski, międzynarodowego ruchu lotniczego i kolejowego, ograniczenie pracy barów, pubów i galerii handlowych. Wszystko przy utrzymaniu otwartych sklepów i przepływu towarowego.

Apel do mediów

Polski Związek Głuchych zwraca uwagę na niewłaściwą praktykę telewizyjną polegającą na ignorowaniu obecności tłumacza polskiego języka migowego podczas telekonferencji lub innych wydarzeń medialnych o charakterze informacyjnym.

Petycja

Środowisko osób niesłyszących będące pełnoprawnymi obywatelami Polski, nie zgadza się na dyskryminację i pomijanie w dostępie do informacji przekazywanych za pośrednictwem środków masowego przekazu dot. najważniejszego obecnie tematu, jakim jest zagrożenie … Czytaj dalej…

Interwencja PZG w sprawie braku tłumaczenia na polski język migowy

Ostatnie wystąpienia telewizyjne rządu dotyczące koronawirusa odbywały się bez obecności tłumacza polskiego języka migowego. Z tego powodu Polski Związek Głuchych interweniował i dalej interweniuje w tej sprawie, ponieważ nie może być … Czytaj dalej…

Już 9 marca KAS pomoże osobom głuchym i niedosłyszącym w rozliczeniu PIT

Dzięki akcji KAS i PZG w poniedziałek 9 marca osoby głuche lub niedosłyszące uzyskają w urzędzie zarówno pomoc w złożeniu rocznego PIT w usłudze Twój e-PIT, jak również w innych sprawach dotyczących rozliczenia PIT. Pomocy udzielą profesjonalni tłumacze języka migowego, a w niektórych urzędach tłumacze online lub videotłumacze.