cejm - kursy/warsztaty/szkolenia

  • PDF
  • Drukuj
  • Email

Zapraszamy na stronę Centrum Edukacyjnego Języka Migowego, www.cejm.info.pl

 

Informacje o zbliżających się Kursach

 

Nabór na warsztat przygotowawczy do egzaminu certyfikacyjnego na tłumacza języka migowego T1

Termin: 13-15 października 2017 r..

Miejsce: ul. Białostocka 4, Warszawa

Uczestnikiem warsztatu może być osoba, które spełnia łącznie poniższe warunki:

  • ukończyła naukę języka migowego na poziomie średniozaawansowanym (odpowiednik KSS-3) lub wyższym,
  • posiada co najmniej wykształcenie średnie,
  • ukończyła 21 lat,
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  • korzysta z pełni praw publicznych.

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu certyfikacyjnego na tłumacza języka migowego T1. Zajęcia będą miały na celu usystematyzowanie posiadanej przez uczestników wiedzy z zakresu języka migowego oraz doskonalenie technik tłumaczeń i sposobów komunikacji z osobami niesłyszącymi. Uczestnik podczas kursu będzie miał możliwość zaznajomienia się zasadami jakie obowiązują na egzamin na certyfikat tłumacza język migowego T1.

 

Więcej…

 

Jubileusz 70 lat PZG

Przejdź do zakładki

Naciśnij aby przejść na stronę projektu

Projekt realizowany jest w ramach programu „Obywatele dla demokracji”, finansowanego z funduszy EOG.
Realizatorem projektu jest Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

HIV i AIDS informacje w PJM

Naciśnij aby przejść na stronę.

Zagrożenia w internecie

Masz problem z alkoholem?

Przejdź na stronę

Wsparcie w rozwiązywaniu problemów alkoholowych
PARPA także w języku migowym

Raport RPO

Edukacja Głuchych. Naciśnij aby przeczytać.

Raport RPO

Sytuacja osób Głuchych w Polsce. Naciśnij aby przeczytać.

Głusi w urzędach

Naciśnij aby otworzyć

Polish Association of the Deaf

HiszpaniaUKRosjaNiemcy

Patronat / Partnerzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Sponsorzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Przejdź do naszego Facebooka

Kursy i Certyfikacja języka migowego

Aktualne informacje dot. kursów oraz certyfikacji znajdują się w zakładce CEJM i na stronie www.cejm.info.pl

Świat Ciszy

Zapraszamy na stronę kwartalnika

www.swiatciszy.pl

Projekty:


AKTYWNA MŁODZIEŻ MIESZKA W WARSZAWIE - Edycja VI

Naciśnij aby przejść do zakładki


4 KROKI

Naciśnij aby przejść do projektu


4 KROKI-ZACHÓD

Naciśnij aby przejść do projektu


Monitoring wdrażania Konwencji

Przejdź na stronę

Dostępność inwestycji

Naciśnij aby przejść do zakładki

NBP nie wyklucza

NBP nie wyklucza

Konstytucja RP w języku migowym


godło polskie

Dla słyszących

Naciśnij aby obejrzeć całość