• PDF
  • Drukuj
  • Email

Postulat 3. Dostosowanie mechanizmów rynku pracy do potrzeb osób głuchych
Podsumowanie działań z roku 2014.

- Polski Związek Głuchych wraz z Polskim Forum Osób Niepełnosprawnych występował do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w petycją w sprawie wprowadzenia zmian przepisów BHP oraz zmian w systemie orzekania o stopniu niepełnosprawności.  

- Wszystkie Oddziały PZG, prowadzą działania związane ze świadczeniem pomocy w pośrednictwie pracy oraz wsparciu w przygotowaniu zawodowym. Oddział Łódzki i Oddział Mazowiecki prowadzą usługi wideo tłumacza i tłumacza on – Line.

- Polski Związek Głuchych  podejmuje działania związane z dostosowaniem egzaminów na prawo jazdy do możliwości językowych i percepcyjnych osób niesłyszących.

- Została powołana Polska Unia Zatrudnienia Wspomaganego  Powstało którą założyły organizacje pozarządowe oraz fundacje, wśród założycieli jest Polski Związek Głuchych. Unia będzie zajmowała się nowatorskimi rozwiązaniami wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy m.in. poprzez wprowadzenie trenerów pracy i asystentów osoby niepełnosprawnej. 

 

Jubileusz 70 lat PZG

Przejdź do zakładki

Naciśnij aby przejść na stronę projektu

Projekt realizowany jest w ramach programu „Obywatele dla demokracji”, finansowanego z funduszy EOG.
Realizatorem projektu jest Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

HIV i AIDS informacje w PJM

Naciśnij aby przejść na stronę.

Zagrożenia w internecie

Masz problem z alkoholem?

Przejdź na stronę

Wsparcie w rozwiązywaniu problemów alkoholowych
PARPA także w języku migowym

Raport RPO

Edukacja Głuchych. Naciśnij aby przeczytać.

Raport RPO

Sytuacja osób Głuchych w Polsce. Naciśnij aby przeczytać.

Głusi w urzędach

Naciśnij aby otworzyć

Polish Association of the Deaf

HiszpaniaUKRosjaNiemcy

Patronat / Partnerzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Sponsorzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Przejdź do naszego Facebooka

Kursy i Certyfikacja języka migowego

Aktualne informacje dot. kursów oraz certyfikacji znajdują się w zakładce CEJM i na stronie www.cejm.info.pl

Świat Ciszy

Zapraszamy na stronę kwartalnika

www.swiatciszy.pl

Projekty:


AKTYWNA MŁODZIEŻ MIESZKA W WARSZAWIE - Edycja VI

Naciśnij aby przejść do zakładki


4 KROKI

Naciśnij aby przejść do projektu


4 KROKI-ZACHÓD

Naciśnij aby przejść do projektu


Monitoring wdrażania Konwencji

Przejdź na stronę

Dostępność inwestycji

Naciśnij aby przejść do zakładki

NBP nie wyklucza

NBP nie wyklucza

Konstytucja RP w języku migowym


godło polskie

Dla słyszących

Naciśnij aby obejrzeć całość