Zakończenie funkcjonowania Centrum Pomocy dla Osób Niesłyszących 2023

Uwaga!

Przypominamy, iż realizacja projektu „Centrum Pomocy dla Osób Niesłyszących 2023”, finansowany ze środków PFRON, kończy się z dniem 30 czerwca 2023 r. Od 01 lipca 2023 r. nie będzie już działać wideoinfolini.

Centrum Edukacyjne Migaj Naturalnie

Chcielibyśmy zaprosić wszystkie osoby zainteresowane Polskim Językiem Migowym do odwiedzenia naszej nowej strony internetowej. Serwis Centrum Edukacyjnego Migaj Naturalnie został nieco odświeżony, zyskał nowy design oraz sporo nowoczesnych funkcjonalności.

Józef Hendzel – wspomnienie

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych wraz z pracownikami oraz społecznością Głuchych dziękujemy panu Sekretarzowi za ofiarne, pracowite życie i wspieranie środowiska osób Głuchych w całej Polsce i składamy Rodzinie serdeczne wyrazy głębokiego współczucia.

Wybory dostępne dla wszystkich

Chcemy zachęcić Państwa do poparcia ważnej społecznie inicjatywy – do podpisania i promowania Apelu „Wybory dostępne dla wszystkich.”

Rozeznanie rynku z dnia 08.09.2022

ROZEZNANIE RYNKU z dnia 08.09.2022 r.
na wykonanie usługi polegającej na korekcie i redakcji poradnika, który powstał w ramach projektu ,,Strażnicy dostępności”, nr projektu POWR.02.16.00-00-0112/20-00, realizowanego przez Polski Związek Głuchych (Lider) wraz z Polskim Forum Osób z Niepełnosprawnościami (Partner), który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Praca w CEMN

Poszukujemy pracownika ze znajomością PJM do Centrum Edukacyjnego Migaj Naturalnie.

PZG-Migaj Naturalnie – kursy PJM

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, iż: 1. Kurs A1 w Gdańsku rusza już 1 kwietnia. Zajęcia odbywać się będą popołudniami w poniedziałki i środy. 2. Kontynuacja kursu – A2 … Czytaj dalej…