Rekrutacja do projektu ,,Strażnicy dostępności’

Rekrutacja do projektu dla NGO

Polski Związek Głuchych wraz z Polskim Forum Osób z Niepełnosprawnościami zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami do udziału  w projekcie pn. ,,Strażnicy dostępności”.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego oraz eksperckiego 12 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami do prowadzenia monitoringu
w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności.

Okres realizacji projektu 01.11.2020 r. – 31.07.2022 r.

W projekcie zaplanowano:

  • Szkolenia eksperckie
  • Wsparcie Mentora
  • Doradztwo w obszarze dostępności i monitoringu prawa
  • Opracowane narzędzia wspierające prowadzenie monitoringu

W projekcie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe działające od minimum 2 lat na rzecz osób
z niepełnosprawnościami.

Jeśli chcesz aby Twoja organizacja rozwijała swoją działalność  w obszarze działań strażniczych związanych ze stosowaniem zasad dostępności, zgłoś do projektu swoich trzech pracowników/wolontariuszy.

Rekrutacja trwa do 31.01.2021 r.

Regulamin rekrutacji i dokumenty zgłoszeniowe do pobrania.

Informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie www.pzg.org.pl

Kontakt: agnieszka.michalczuk-kosciuk@pzg.org.pl

Projekt pn. ,,Strażnicy dostępności” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.