Koronawirus – Tłumacz PJM dla całej Polski

Dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), Fundacja Opatrzność działającą przy Polskim Związku Głuchych w Warszawie uruchomiła „Centrum komunikacji dla osób głuchych”. Zadanie realizowane jest w okresie od 15.12.2020 r. do 30.06.2021 r.

W ramach realizowanego zadania powstało Centrum Pomocy dla Osób Niesłyszących, które wspiera osoby z niepełnosprawnością słuchu przebywające na kwarantannie lub izolacji, niosąc im pomoc w dostarczaniu żywności oraz zapewnianiu bieżących potrzeb życiowych.

Przeprowadzona zostanie również kampania informacyjna na temat barier i ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością słuchu w związku z pandemią COVID-19. Kampania skierowana będzie zarówno do osób niesłyszących jak i słyszących. Ma na celu uświadomienie skali problemu, ilości barier i ograniczeń, ale również możliwości przeciwdziałania im.

Kolejny element zadania to kontynuacja funkcjonowania „Wideoinfolinii dla osób głuchych”, która stanowi realne wsparcie w czasie epidemii COVID-19. Umożliwia ona zgłaszanie podejrzenia zakażenia koronawirusem, daje możliwość umawiania do lekarzy pierwszego kontaktu, specjalistów, szpitala. Pomaga w uzyskania porady, recepty, zwolnienia lekarskiego. Wideoinfolinia jest również wsparciem dla służb ratunkowych i medycznych. W przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem u głuchego pacjenta bezpośredni kontakt z tłumaczem ułatwia przeprowadzenie wywiadów lekarskich, co przyśpiesza  diagnozę i leczenie.

Wideoinfolinia dla osób głuchych działa 7 dni w tygodniu;

 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 23.00,

natomiast w soboty, niedziele i święta w godzinach od 8.00 do 20.00.

Zasięg wideoinfolinii jest ogólnopolski. Jest obsługiwana przez tłumaczy Polskiego Języka Migowego z całej Polski.

Jeśli chcesz umówić e-wizytę u lekarza pierwszego kontaktu, wezwać pogotowie, zadzwonić na infolinię NFZ uzyskać informacje na temat kwarantanny skontaktuj się z nami za pomocą:

  • IMO: numer telefonu
    609 939 564

 

Ważne!

W przypadku problemu ze znalezieniem użytkownika na platformie Skype można odnaleźć właściwy profil wpisując: biuro@pzg.warszawa.pl lub live:.cid.4f43523798e7ad36

Z usługi tłumacza on-line mogą korzystać zarówno osoby głuche, jak i personel medyczny przychodni i szpitali.