Zmarł Tadeusz Raczek

Z głębokim żalem informujemy, że dzisiejszej nocy odszedł Tadeusz Raczek, nasz wieloletni działacz.

Urodził się 13.12.1927 roku w Dobrzechowie. Związany był nieprzerwanie z Polskim Związkiem Głuchych od 1951 roku. W tym właśnie roku rozpoczął swoją pracę społeczną w PZG. Od 1966 roku był członkiem ZG PZG, a od 1976 członkiem Prezydium.

Za swoją pracę i oddanie otrzymał godność Prezesa Honorowego Oddziału PZG.

Zmarł przeżywszy 94 lata.