Konferencja Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Głuchych

KONFERENCJA PARLAMENTARNEGO ZESPOŁU DS. OSÓB GŁUCHYCH ORAZ POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH

pod  honorowym patronatem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pana Marka Kuchcińskiego

Konferencja pn. „Rehabilitacja zdrowotna, społeczna i zawodowa osób głuchych i  niedosłyszących” odbyła się w Sejmie w dniu 10 grudnia br.

Spotkanie zostało podzielone na trzy części, podczas których poruszane były bardzo ważne dyskusje. Każdy z zaproszonych gości wygłosił prelekcje na tematy związane z  dostępnością, m.in. „Dostęp do systemu opieki osób głuchych”, „Rynek pracy osób niepełnosprawnych – stan, wyzwania i perspektywy”, „Moje dziecko nie słyszy – co  dalej?”, „Oczekiwania środowiska osób głuchych”, „Dlaczego potrzebujemy Polskiego Języka Migowego?”.

W  samo południe odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu „Niepodległa Oczyma Głuchych – Świat Ciszy”.

Współorganizatorami wydarzenia byli:
Stowarzyszenie CODA Polska Słyszące Dzieci – Niesłyszący Rodzice, Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO, Fundacja Bonum Commune, Fundacja Opatrzność, Instytut Spraw Głuchych, Fundacja Promocji Kultury Głuchych KOKON, Polska Unia Zatrudnienia Wspomaganego, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Zapraszamy do obejrzenia wideorelacji: www.sejm.gov.pl