Produkt finansowe: polisolokata, obligacje i kredyt

Polski Związek Głuchych Zarząd Główny w ramach projektu ,,Ochrona praw konsumentów – osób
z niepełnosprawnością słuchu” przygotował trzy filmowe materiały edukacyjne w polskim języku migowym. Dotyczą one produktów finansowych tj.: polisolokaty, kredyty, obligacje korporacyjne. Ponadto w każdym Oddziale Polskiego Związku Głuchych znajdują się broszury zawierająca informacje o ww. produktach.

Celem projektu była przede wszystkim ochrona konsumentów z niepełnosprawnością słuchu przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi w zakresie sprzedaży produktów finansowych, poprzez realizację działań prewencyjnych.

Zadanie ,,Ochrona praw konsumentów – osób z niepełnosprawnością słuchu” było realizowane przez Polski Związek Głuchych w terminie 01.09-31.12.2018 r. Zadanie jest realizowane dzięki finansowaniu ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Broszura-informacyjna

Link do ściągania pliku: Broszura-informacyjna.pdf