Konferencja Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Głuchych oraz Polskiego Związku Głuchych

Logo Polskiego Związku Głuchych
Sejm_RP_logo_and_wordmark.svg

10 grudnia 2018 r.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

w sali nr 14 w Budynku G

 

Konferencja

Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Głuchych

oraz

Polskiego Związku Głuchych

REHABILITACJA

ZDROWOTNA, SPOŁECZNA I ZAWODOWA

OSÓB GŁUCHYCH I NIEDOSŁYSZĄCYCH

Współorganizatorami wydarzenia są:

Stowarzyszenie CODA Polska Słyszące Dzieci – Niesłyszący Rodzice, Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO, Fundacja Bonum Commune, Fundacja Opatrzność, Instytut Spraw Głuchych, Fundacja Promocji Kultury Głuchych KOKON, Polska Unia Zatrudniania Wspomaganego, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

PROGRAM

OTWARCIE KONFERENCJI, POWITANIE UCZESTNIKÓW, WPROWADZENIE

11.30 – 11.50 Rejestracja uczestników

11.50 – 12.00 Otwarcie Konferencji, powitanie uczestników

12.00 – 12.10 Rozstrzygnięcie konkursu „Niepodległa Oczami Głuchych – Świat Ciszy”

12.10 – 13.45  REHABILITACJA ZDROWOTNA

12.10 – 12.25 Wybrane metody rehabilitacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu

Magdalena Dąbrowska – Lubelskie Centrum Medyczne PZG

12.25- 12.40 ECHO PROGRES Holistyczny Model wsparcia osób niesłyszących Fundacji ECHO

Aleksandra Włodarska vel Głowacka – Fundacja ECHO

12.40 – 12.55 Zaburzenia przetwarzania słuchowego u dzieci w wieku szkolnym. Skala deficytów percepcji słuchowej dla funkcji zrozumiałości mowy utrudnionej u dzieci z prawidłowym słuchem Karolina Zienkiewicz – Fundacja Bonum Commune

12.55 – 13.10 Dostęp do systemu opieki osób głuchych

Agnieszka Michalczuk – Kościuk– Fundacja Opatrzność

13.10 – 13.25 Moje dziecko nie słyszy – co dalej?

Bożena Borowska – Polski Związek Głuchych

13.25 – 13.35 Dyskusja

13.35 – 13.45 Przerwa kawowa

13.45 – 15.15  REHABILITACJA SPOŁECZNA

13.45 – 14.00 Głusi – prawne możliwości uczestnictwa w życiu społecznym a praktyka

Małgorzata Talipska – Instytut Spraw Głuchych

14.00 – 14.15 CODA życie na styku dwóch kultur

Małgorzata Czajkowska Kisil – Stowarzyszenie CODA Polska Słyszące Dzieci – Niesłyszący Rodzice

14.15 – 14.30 Oczekiwania środowiska osób głuchych

Krzysztof Kotyniewicz – Polski Związek Głuchych

14.30 – 14.45 Dwujęzyczność drogą do sukcesu

Joanna Łacheta – Fundacja KOKON

14.45- 15.00 Dlaczego potrzebujemy Polskiego Języka Migowego

Bernard Kinow – Centrum Edukacji Języka Migowego PZG

15.00 – 15.15 Głusi – obcy we własnym kraju

Jacek Zadrożny – Polski Związek Głuchych

15.15 – 15.30 Dyskusja

15.30 – 16.00 REHABILITACJA ZAWODOWA

15.30 – 15.45 Dlaczego warto wspierać zatrudnienie osób głuchych i słabosłyszących

Rafał Dziurla – PUZW

15.45 – 16.00 Rynek pracy osób niepełnosprawnych – stan, wyzwania i perspektywy

Krzysztof Kosiński – POPON

16.00 – 16.10 Dyskusja

16.10 Zakończenie konferencji  

WSPÓŁORGANIZATORZY WYDARZENIA