Nawiązanie współpracy z klubem sportowym „Mazowsze” (PJM)

W dzisiejszym filmie, chcielibyśmy się podzielić radosną informacją. ZG PZG nawiązało współpracą z klubem sportowym “Mazowsze”. Jesteśmy dumni z wypracowania wspólnych planów działania – oby przyniosło jak najwięcej korzyści naszemu środowisku.