Współpraca z Biurem Programu Niepodległej

W dniu dzisiejszym został podpisany list intencyjny o współpracy Biura Programu Niepodległa (BPN) z Zarządem Głównym Polskiego Związku Głuchych (ZG PZG).

Rozpoczynamy 3 letnią współpracę mającą na celu rozpowszechnienie wiedzy o wydarzeniach sprzed 100 lat – odzyskania przez Polskę niepodległości. Zadaniem ZG PZG, będzie jak najszersze promowanie rocznicy wśród osób niesłyszących i słabosłyszących, tak abyśmy WSZYSCY Polacy mogli wspólnie świętować ten wyjątkowy dla naszego narodu czas.