Oświadczenie w sprawie wyłudzania pieniędzy (PJM, napisy)

Czy spotkaliście się z prośbą o datek pieniężny dla Polskiego Związku Głuchych? Czy te pieniądze trafiają do PZG? Wyjaśnienie w filmie.