„Wspomnienia dziecka – zesłańca z Kazachstanu” promocja książki Ludwika Kamińskiego

12 marca 2018. W muzeum przy ul. Katowickiej 1 w Pszczynie w ramach wykładów z cyklu “Pszczyńskie Epizody Historyczne” odbyła się prelekcja pt. “Pomiędzy wrześniem 1939 r. a powrotem z Kazachstanu na Ojczyzny łono” Pana Ludwika Kamińskiego, głuchego Sybiraka, mieszkańca Pszczyny – autora niedawno wydanych wspomnień. Wykład był okazją do promocji jego książki pt.: „Wspomnienia dziecka- zesłańca z Kazachstanu”. W spotkaniu wzięło udział wielu zaproszonych gości mi.in. Krzysztof Kotyniewicz prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych, Stanisław Perliński prezes Oddziału Śląskiego PZG, Kinga Hołda z Katowice Miasto Ogrodów, Michał Justycki z Muzeum Śląskiego oraz przedstawiciele Pszczyńskiego Stowarzyszenia Głuchych.

Gratulujemy Panu Ludwikowi i życzymy kolejnych sukcesów. Pan Ludwik swoją postawą i działaniem jest inspiracją dla innych.