Prawo jazdy kat. C

Mamy ważną informację dla naszego środowiska osób głuchych i słabosłyszących. Osiągnęliśmy sukces, udało się zrealizować kolejny z postulatów Polskiego Związku Głuchych.

W dniu 28 lutego br. w sejmie na posiedzeniu, Podkomisji nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami – przegłosowano zapis do ustawy „Całkowity albo częściowy ubytek słuchu nie jest przeciwskazaniem zdrowotnym do uzyskania uprawnienia do kierowania pojazdami ani przesłanką jego cofnięcia”.

Oznacza to że dzięki tej zmianie w ustawie osoby głuche i słabosłyszące, które posiadają prawo jazdy kat. B co najmniej 2 lata będą mogły uzyskać prawo jazdy kat. C1 lub C.

W ustawie wprowadzono również zapis, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego zapewni nieodpłatną pomoc tłumacza języka migowego podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy.

Ten sukces nie byłby możliwy gdyby nie zaangażowanie i praca wielu osób.

Petycję w tej sprawie złożył pan Mariusz Nowak, natomiast w pracę na podkomisjach i argumentowanie konieczności wprowadzenia zmian szczególnie byli zaangażowani:

  • pan poseł Sławomir Piechota
  • Krzysztof Pater – Stały doradca Komisji ds. Petycji
  • Krzysztof Marciniak z zespołem Stowarzyszenie SPINKA
  • Krzysztof Kotyniewicz – PZG
  • Bożena Borowska – PZG
  • Piotr Kowalski – PZG

W dniu 6 marca będzie sprawozdanie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 2090) i jeżeli Komisja je zaakceptuje to projekt zmian ustawy trafi do sejmu.

Mamy nadzieję, że wszystkie te zmiany korzystne dla osób głuchych i słabosłyszących uda się doprowadzić do końca.

Film z PJM zrobiony przez Oddział Łódzki Polskiego Związku Głuchych.