Poradnie

Województwo mazowieckie


Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Radomiu

ul. Wjazdowa 4, 26-600 Radom

info@poradniasluchu.radom.pl

http://poradniasluchu.radom.pl/

tel./fax: 48 362-84-74, 48 362-50-02,  696-489-002