Narodowy Spis Powszechny w PJM

Dzięki interwencji Prezesa Polskiego Związku Głuchych Krzysztofa Kotyniewicza podczas posiedzeń Komisji Sejmowej i później Komisji Senackiej w sprawie narodowego Spisu Powszechnego Główny Urząd Statystyczny podjął działania mające na celu zapewnienie dostępności Narodowego Spisu Powszechnego dla osób Głuchych.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań rozpoczyna się 1 kwietnia, będzie inny niż te w poprzednich latach.

Każdy będzie mógł dokonać samospisu przez Internet. 

GUS przetłumaczył na PJM formularze spisowe,  pytania spisowe w PJM będą dostępne na stronie spisu www.spis.gov.pl.

Trwają przygotowania nad wideoinfolinią dla osób głuchych, dzięki której będą mogli się skontaktować on-line z rachmistrzem spisowym w razie pytań lub problemów z wypełnieniem formularzy.

W formularzu spisowym będzie możliwość zaznaczenia Polskiego Języka Migowego jako języka w jakim posługujesz się w domu. Jest to bardzo ważne aby zaznaczyć PJM abyśmy mogli pokazać ile osób w Polsce komunikuje się PJM.

Zostaną również przeszkoleni rachmistrzowie spisowi komunikujący się PJM, pomoc w wypełnieniu formularzy spisowych będzie można otrzymać w wybranych Oddziałach i Kołach terenowych Polskiego Związku Głuchych

Otrzymaliśmy również zapewnienie z GUS, że kampania społeczna informująca o Narodowym Spisie Powszechnym będzie również w formie dostępnej.

Spis rozpoczyna się 1 kwietnia, natomiast dostępność dla osób głuchych będzie zapewniona prawdopodobnie pod koniec kwietnia. Czas na dokonanie samospisu mamy do końca sierpnia.