Praca w PZG ZG

Polski Związek Głuchych Zarząd Główny poszukuje pracownika na stanowisko:

SPECJALISTA DS. REHABILITACJI ZAWODOWEJ

Miejsce pracy: Warszawa

Wymiar etatu: 0,5

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • praca merytoryczna w ramach projektów i innych działań realizowanych przez PZG
 • praca przy badaniach, analizach oraz przy tworzeniu raportów, prezentacji w ramach projektów i innych działań realizowanych przez PZG 
 • współpraca z pozostałymi Działami Biura Zarządu Głównego

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe;
 • trzyletnie doświadczenie zawodowe lub społeczne w obszarze problematyki niepełnosprawności;
 • trzyletnie doświadczenie zawodowe w pozyskiwaniu i analizie danych ilościowych i jakościowych;
 • znajomość Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz uregulowań krajowych dotyczących praw osób z niepełnosprawnościami;
 • znajomość problematyki rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością, w tym Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • bardzo dobrej znajomości obsługi komputera, przede wszystkim w zakresie MS Office;
 • znajomości języka angielskiego na poziomie B2;
 • wysoko rozwiniętych zdolności interpersonalnych oraz komunikacyjnych;
 • znajomość zasad realizacji i sprawozdawczości projektów finansowanych z różnych źródeł (np. EFS, PFRON itp.) oraz doświadczenie w realizacji tego typu projektów będzie dodatkowym atutem;
 • zdolności analityczne, umiejętność posługiwania się regulacjami prawnymi w uzasadnianiu swoich argumentów;
 • umiejętność samodzielnego identyfikowania i rozwiązywania problemów oraz znajdowania ich optymalnych rozwiązań

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • przyjazne środowisko pracy i kulturę organizacyjną opartą na wartościach i standardach etycznych

Wymagane dokumenty:

 • życiorys
 • list motywacyjny
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności
 • oświadczeniekandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Aplikację prośby przesyłać drogą elektroniczną na adres: biuro@pzg.org.pl

do dnia 24 marca 2021r.