Drodzy tłumacze i wykładowcy języka migowego

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego egzaminy na tłumaczy i wykładowców języka migowego zostały wstrzymane. Osobom pełniącym obowiązki wynikające z zakresu posiadanych certyfikatów, którym ważność certyfikatu upłynęła po 14. marca 2020 roku, przedłuża się ich ważność nie dłużej jednak niż do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemii w Polsce.

Tłumacze i wykładowcy języka migowego mają prawo kontynuować realizację swoich obowiązków na podstawie posiadanego certyfikatu oraz uchwały nr 01/11/2020 Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych z dnia 24.11.2020 r. w sprawie przedłużenia ważności certyfikatów N,T1, T2, W1, W2, którą można pobrać tutaj.