Specjalista do spraw komunikacji społecznej – zgłoszenia do 26 sierpnia 2019

Specjalista do spraw: komunikacji społecznej w Wydziale Komunikacji Społecznej Centrum Informacyjnego Rządu

Pracownik wykonuje czynności o charakterze:
– statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
– dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.

Treść ogłoszenia KLIK