Główny specjalista do spraw analiz – zgłoszenia do 30 sierpnia 2019

Główny specjalista do spraw: analiz w Wydziale Systemu Wynagradzania i Budżetu w Departamencie Służby Cywilnej

Pracownik wykonuje czynności o charakterze:
– statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
– dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.

Więcej informacji KLIK