Konferencja podsumowująca projekt: “Administracja centralna na rzecz Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Monitoring wdrażania.”

Jak administracja rządowa dba o prawa osób z niepełnosprawnościami?

Od września 2012 roku Polska jest stroną Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Polski rząd podjął decyzję o przeprowadzeniu autolustracji i zlecił to zadanie trzem organizacjom pozarządowym. Badanie trwało 2 lata – od kwietnia 2017 do marca 2019 roku. Badaniu poddano 51 urzędów centralnych, w tym 17 ministerstw. Dwa ministerstwa odmówiły poddania się badaniu i były to Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wyniki monitoringu zebrano w raporcie zbiorczym i zaprezentowano 26 marca 2019 r.

Urząd urzędowi nie jest równy

Urzędy były badane różnymi metodami: poprzez audyt architektoniczny, metodą tajemniczego klienta, wywiadami z osobami z niepełnosprawnością, analizą dokumentów. Sprawdzane były możliwości dotarcia do urzędu osoby na wózku, skomunikowania się osoby głuchej, dostępność strony internetowej, wielkość zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Powoli wyłaniał się obraz administracji centralnej, w której urząd urzędowi nie był równy. W jednych rozwiązania były już mocno zaawansowane, a w innych – nie działo się do tej pory nic. Trzeba zatem stwierdzić, że administracja centralna nie w pełni wdraża zapisy Konwencji, chociaż są jednostki zdecydowanie bardziej zaawansowane, niż większość.

Rekomendacje i ich wdrażanie

Każdy urząd otrzymał zestaw rekomendacji, które miały pomóc w sprawnym wdrożeniu Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. W praktyce były to zalecenia dotyczące dostępności architektonicznej, informacyjnej i komunikacyjnej, kompetencji pracowników, polityki zatrudnieniowej i uwzględniania potrzeb osób z niepełnosprawnościami w codziennym działaniu. Już samo tworzenie tych rekomendacji i dyskutowanie nad nimi pozwoliło podnieść świadomość urzędników rządowych, jakie są potrzeby i możliwości obywateli z niepełnosprawnościami. Tak stało się z potrzebami osób głuchych, które potrzebują tłumaczeń na język migowy.

Co na przyszłość?

Monitoring wykazał, że najlepsze efekty pojawiają się tam, gdzie do kwestii niepełnosprawności podchodzi się systemowo. Urzędy, w których istnieją strategie lub plany osiągają najlepsze efekty. W pozostałych efekty są bardziej przypadkowe lub ich nie ma. Działa także bezpośredni kontakt z osobami z niepełnosprawnościami, gdy pracują w urzędzie lub są w stałym kontakcie. Oznacza to, że tylko wzrastająca integracja osób z niepełnosprawnościami może zapewnić, że staną się trwałym elementem społeczeństwa.

Raport zbiorczy

Zachęcamy do zapoznania się z raportem zbiorczym z monitoringu urzędów centralnych:

Na stronie www.pzg.org.pl, www.konwencja.org.

Tłumaczenie raportu zbiorczego na polski język migowy oraz opracowanie w tekście łatwym do czytania i rozumienia ukaże się w kwietniu 2019.

Monitoring wdrażania.jpg Krzysztof Kotyniewicz PZG
Monitoring wdrażania.jpg Krzysztof Kotyniewicz PZG
Pani Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak MIiR_konferencja_Konwencja.gov.pl Monitoring wdrażania
Pani Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak MIiR_konferencja_Konwencja.gov.pl Monitoring wdrażania
Pan Minister Krzysztof Michałkiewicz Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych konferencja Administracja centralna na rzecz Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami.
Pan Minister Krzysztof Michałkiewicz Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych konferencja Administracja centralna na rzecz Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami.
Aleksander Waszkielewicz Prezes Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego
Aleksander Waszkielewicz Prezes Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego
Marzena Sochańska-Kawiecka kierowniczka ZM PZG_konferencja_Administracja centralna na rzecz Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Monitoring wdrażania
Marzena Sochańska-Kawiecka kierowniczka ZM PZG_konferencja_Administracja centralna na rzecz Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Monitoring wdrażania
Natalia Wasielewska kierowniczka ZM FIRR konferencja podsumowująca projekt Administracja centralna na rzecz Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Monitoring wdrażania
Natalia Wasielewska kierowniczka ZM FIRR konferencja podsumowująca projekt Administracja centralna na rzecz Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Monitoring wdrażania
Panel dyskusyjny konferencja. Administracja centralna na rzecz Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Monitoring wdrażania
Panel dyskusyjny konferencja. Administracja centralna na rzecz Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Monitoring wdrażania
Uczestnicy konferencji podsumowującej projekt Administracja centralna na rzecz Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Monitoring wdrażania.
Uczestnicy konferencji podsumowującej projekt Administracja centralna na rzecz Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Monitoring wdrażania.