Edukacja finansowa

Polski Związek Głuchych w ramach projektu ,,Ochrona praw konsumentów – osób z niepełnosprawnością słuchu” opracował materiał edukacyjny dotyczący podstawowych zagadnień finansowych. Znajdą Państwo również w tym materiale informacje na temat podstawowych praw, jakie przysługują konsumentom. Każdy powinien również wiedzieć, czym zajmuje się Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji.

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym w polskim języku migowym filmem.