Zapraszamy na warsztaty dla głuchych

Celem jest zdobycie praktycznej wiedzy – jak zgłaszać sprawę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

W czasie warsztatów, każdy uczestnik przygotuje jeden wniosek do RPO w języku, którym się posługuje – polskim lub PJM. Na warsztaty zapraszamy członków Komisji ds. Osób Głuchych oraz inne osoby głuche. Warsztaty odbędą się we wtorek 24 lipca w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie.

Proszę o upowszechnienie tej informacji wśród znajomych głuchych.

Zgłoszenia przyjmujemy do wtorku – 10 lipca.

Piszcie na adres: glusi@brpo.gov.pl

Zapraszamy!