Pismo Komendy Głównej Policji

Zarząd Główny PZG zwrócił się do Komendy Głównej Policji z informacją o oszustach podających się za wolontariuszy nieistniejącego Stowarzyszenia Regionalnego Głuchoniemych Dzieci i Inwalidów w Europie, z prośbą o interwencję. W odpowiedzi Komenda Główna Policji przesłała pismo informujące o podjętych w tej sprawie działaniach.

Pismo_Komenda Główna Policji