Kongres Praw Rodzicielskich

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zaprasza Głuchych na Kongres Praw Rodzicielskich. Przekażcie wszystkim zainteresowanych Głuchym.

Kongres Praw Rodzicielskich, który odbędzie się 25 i 26 czerwca w Akademii Pedagogiki Specjalnej, przy ul. Szczęśliwickiej 40 w Warszawie.

Wszystkie szczegóły znajdują się tutaj: www.rpo.gov.pl/pl/content/kongres-praw-rodzicielskich

Poniższe panele będą tłumaczone na PJM

W dniu 25 czerwca 2018 r.

godz. 10.00 – 11.45 – Sesja otwierająca
www.rpo.gov.pl/pl/content/kongres-praw-rodzicielskich/panel/sesja-otwierajaca-kongres-praw-rodzicielskich

godz. 12.00 – 14.00 – panel „Problemy w rodzinie – przemoc czy konflikt”
www.rpo.gov.pl/pl/content/kongres-praw-rodzicielskich/panel/problemy-w-rodzinie-przemoc-czy-konflikt-spojrzenie-z-punktu-psychologicznego-pedagogicznego

godz. 14.45 – 16.45 – panel „Kontakty z dziećmi po rozwodzie”
www.rpo.gov.pl/pl/content/kongres-praw-rodzicielskich/panel/kontakty-z-dziecmi-po-rozwodzie-i-ich-faktyczne-egzekwowanie-opieka-naprzemienna-alienacja

W dniu 26 czerwca

w godz. 10.00 – 12.00 – panel „Prawo do życia rodzinnego a dylematy rodziców z niepełnosprawnościami weźmie udział członkini Komisji – Joanna Łacheta.
www.rpo.gov.pl/pl/content/kongres-praw-rodzicielskich/panel/prawo-do-zycia-rodzinnego-dylematy-rodzicow-niepelnosprawnych

godz. 12.30 – 14.30 – panel „Rodzic dziecka z niepełnosprawnością”.
www.rpo.gov.pl/pl/content/kongres-praw-rodzicielskich/panel/rodzic-dziecka-z-niepelnosprawnoscia

godz. 14.30 – 16.00 – Sesja zamykająca