Innowacyjny System dedykowany dla osób z niepełnosprawnościami

Celem naszego projektu jest ograniczenie, bądź całkowite wyeliminowanie konieczności wizyt osób niepełnosprawnych w urzędach. Przez System SOW będzie można składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON będących w gestii Jednostek Samorządu Terytorialnego. W projekt zaangażowane będą JST w całej Polsce. W jego ramach rozdamy kilka tysięcy tabletów i skanerów, przeszkolimy ponad 1200 osób, uruchomimy infolinie i webinaria.

Wszystko po to, by osobom niepełnosprawnym żyło się lepiej.

O naszym systemie: biznes.newseria.pl/news/problemy_spoleczne/6-mln-polakow-cierpi-z,p2033855277