Dostępność plus

W miniony poniedziałek podpisany został Pakt na rzecz Dostępności plus 2018-2025. Jest to najnowszy program partii rządzącej, który w swoich założeniach ma likwidować wszelkie bariery dla osób niepełnosprawnych oraz zapewnić im niezależność życiową. W ramach współpracy rządu, organizacji pozarządowych oraz prywatnych firm, sytuacja w Polsce ma  się diametralnie zmienić. Głównym celem programu jest niesienie pomocy oraz ułatwienie życia osobom niepełnosprawnym. Premier Morawiecki zapewnił, że wszelkie bariery, z którymi borykają się na codzień osoby niepełnosprawne powinny zostać zlikwidowane. Rząd zobowiązał  się do poprawy jakości życia wszystkich obywateli, a co za tym idzie, do pełnej integracji całego społeczeństwa, bez względu na niepełnosprawności. Państwo zobligowało się do uwzględniania potrzeb osób niepełnosprawnych. Realizacja programu na nastąpić w kilku obszarach, ma bowiem dotyczyć m.in. architektury, administracji publicznej, cyfryzacji, edukacji, służby zdrowia oraz transportu. W konsekwencji przestrzeń publiczna ma stać się bardziej dostępną, poprzez usunięcie barier architektonicznych oraz dostosowanie nowych budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kolejnym celem programu jest usprawnienie stron internetowych, tak aby były bardziej dostępne i czytelne dla obywateli. Serwisy administracji mają stać się uniwersalnie dostępne. Przygotowana zostanie także darmowa, interaktywna aplikacja komputerowa, która umożliwi osobom z różnymi niepełnosprawnościami zapoznać się z wszelkimi informacjami dotyczącymi dworców, przystanków oraz miejsc przesiadkowych. Co ważne, aplikacja ma uwzględnić potrzeby osób niesłyszących.

Prawo  do załatwienia sprawy urzędowej oraz do informacji publicznej przysługiwać ma każdemu obywatelowi. Rząd zobowiązał się również do egzekwowania od nadawców medialnych emisji połowy programów wraz z audiodeskrypcją oraz napisami dla osób głuchych. Aż 50% czasu antenowego ma być nadawane z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, które mają swoje indywidualne potrzeby.  Natomiast producenci materiałów filmowych, które są współfinansowane ze środków publicznych będą zobligowani do tego, aby zapewnić w nich audiodeskrypcję oraz napisy dla osób niesłyszących.

Lepsza komunikacja z niesłyszącymi ma nastąpić też w szpitalach, poprzez dostosowanie  i wyposażenie placówek szpitalnych w specjalistyczny sprzęt medyczny, który ma ułatwić komunikację z osobami niesłyszącymi.

Program ten stawia również na bezpieczeństwo. Rząd obiecał uruchomienie numeru alarmowego 112 dla osób niepełnosprawnych. Zapewni to komunikację dla osób głuchych z tłumaczem oraz pracownikiem Centrum Powiadamiania Ratunkowego, poprzez wykorzystanie połączenia video z użyciem języka migowego.

Standard dostępności pojawi się również na stacjach benzynowych, gdzie mają zostać zainstalowane przenośne terminale płatnicze wraz z wbudowanym systemem tłumaczeń migowych on-line.

Program został przygotowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, a na jego realizację przeznaczonych zostanie ponad 23 mld złotych z funduszy unijnych, krajowych, tzw. funduszy norweskich, a także z Europejskiego Obszaru Gospodarczego – EOG.

 – Od likwidacji barier architektonicznych, poprzez zakup odpowiednio skonstruowanych autobusów, tramwajów i pociągów, aż po audiodeskrypcję w programach TV. Program będzie służyć np. osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami, rodzicom z małymi dziećmi i innym, którzy mają szczególne potrzeby – przekazało biuro prasowe resortu.

 – Na program Dostępność plus w najbliższych kilku latach zagwarantujemy 23 miliardy złotych (…) po to, żeby poprawić warunki życia seniorom, osobom słabszym, osobom niepełnosprawnym – zapowiadał premier Mateusz Morawiecki

Źródła: tvn24bis.pl, businessinsider.com.pl