Polski Związek Głuchych

Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych
Członków Polskiego Związku Głuchych

 1. Administrator danych osobowych członków stowarzyszenia:
  Administratorem danych osobowych członków stowarzyszenia są właściwe terenowej jednostki organizacyjne Polskiego Związku Głuchych:

  • Oddziały Polskiego Związku Głuchych:
   1. Polski Związek Głuchych Oddział Dolnośląski – ul. Braniborska 2/10; 53-680 Wrocław
   2. PZG Oddział Kujawsko-Pomorski – ul. Bernardyńska 3; 85-029 Bydgoszcz
   3. PZG Oddział Lubelski – ul. Leszczyńskiego 50; 20-068 Lublin
   4. PZG Oddział Lubuski – al. Wojska Polskiego 116 B; 65-762 Zielona Góra
   5. PZG Oddział Łódzki – ul. Nawrot 94/96; 90-040 Łódź
   6. PZG Oddział Małopolski – ul. Św. Jana 18; 31-018 Kraków
   7. PZG Oddział Mazowiecki – ul. Białostocka 4; 03-741 Warszawa
   8. PZG Oddział Opolski – ul. 1-go Maja 21; 45-068 Opole
   9. PZG Oddział Podlaski – ul. Dziesięciny 59; 15-806 Białystok
   10. PZG Oddział Pomorski – ul. Pniewskiego 8; 80-246 Gdańsk
   11. PZG Oddział Śląski – ul. Pod Młynem 1b; 40-310 Katowice
   12. PZG Oddział Świętokrzyski – ul. Wiśniowa 6; 25-552 Kielce
   13. PZG Oddział Warmińsko-Mazurski – ul. Kętrzyńskiego 3/1; 10-506 Olsztyn
   14. PZG Oddział Wielkopolski – ul. Przemysłowa 45/49; 61-541 Poznań
   15. PZG Oddział Zachodniopomorski – ul. Wojska Polskiego 91/93; 70-481 Szczecin
  • oraz posiadające osobowość prawna Koła Terenowe:
   1. Koło Terenowe w Radomiu, ul. 25 Czerwca 68; 26-600 Radom
   2. Koło Terenowe w Siedlcach, ul. Brzeska 97; 08-100 Siedlce
   3. Koło Terenowe w Przemyślu, ul. Grodzka 6; 37-700 Przemyśl
   4. Koło Terenowe w Sanoku, ul. Franciszkańska 4; 38-500 Sanok
   5. Koło Terenowe w Jarosławiu, ul. Przemyska 15; 37-500 Jarosław
   6. Koło Terenowe w Krośnie, ul. Grodzka 10; 38-400 Krosno
 2. Cele przetwarzania:
  Kierowanie oferty w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 3. Kategoria Osób:
  Członkowie stowarzyszenia – osoby fizyczne
 4. Kategoria Danych:
  1. dane identyfikacyjne – imię, nazwisko, PESEL,
  2. dane adresowe – pełny adres,
  3. informacja o stopniu uszkodzenia słuchu,
  4. numer tel. komórkowego / adres poczty elektronicznej.
 5. Podstawa prawna:
  1. zgoda osób, których dane dotyczą, (w stosunku do osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnej) zgoda ich przedstawicieli ustawowych,
  2. Statut Polskiego Związku Głuchych,
  3. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U z 2017 r. poz. 210)
 6. Przekazywanie danych:
  Dane członków stowarzyszenia nie są przekazywane innym podmiotom
 7. Planowany termin usunięcie danych:
  Wygaśnięcie członkostwa w stowarzyszeniu
 8. Środki bezpieczeństwa:
  1. Zamykane szafy w pomieszczeniach zamykanych, dostępnych tylko dla upoważnionych osób.
  2. Kontrola dostępu do systemu informatycznego według zapisów Instrukcji Zarządzania i Użytkowania Systemu Informatycznego, dostęp tylko dla osób upoważnionych.