Encyklopedia Ekonomii Społecznej cz. II

Lista haseł

 1. Jak założyć fundację
 2. Jak założyć stowarzyszenie rejestrowe
 3. Jak założyć stowarzyszenie zwykłe
 4. Jak założyć spółdzielnię socjalną
 5. Jak uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego
 6. Jak uzyskać status OPP
 7. Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej
 8. Jak zaplanować kampanię 1%
 9. Jak przygotować ofertę współpracy z biznesem
 10. Model biznesowy CANVAS – najważniejsze elementy
 11. Fundraising w organizacjach pozarządowych
 12. Na co zwrócić uwagę przy pisaniu wniosku o dotację
 13. Podstawy kampanii w mediach społecznościowych
 14. Cechy dobrej grafiki
 15. Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych – na co zwrócić uwagę
 16. Odpowiedzialność prawna członków zarządu organizacji pozarządowej
 17. Wolontariat
 18. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – najważniejsze zasady
 19. Jak uzyskać dofinansowanie na miejsce pracy dla osoby niepełnosprawnej
 20. Źródła finansowania organizacji – publiczne
 21. Źródła finansowania działalności organizacji prywatne, crowdfunding
 22. Profil organizacji na Instagramie
 23. Profil organizacji na Facebooku
 24. Jak zorganizować zbiórkę publiczną
 25. Jak przygotować profesjonalny biznesplan
 26. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej co to jest i jak działa
 27. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne – terminy i obowiązki organizacji pozarządowych
 28. Składanie wniosku o dotacje – najważniejsze informacje
 29. Fundusze unijne – najważniejsze informacje
 30. Jak założyć Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ)
 31. Jak założyć Zakład Aktywności Zawodowej ZAZ

Publikacja elektroniczna

Projekt dofinansowany w ramach projektu grantowego pn. „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii w Łodzi. 

E-publikacja przeznaczona wyłącznie do bezpłatnego użytkowania. Filmy udostępniane na zasadach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach 4.0 Polska (treść licencji dostępna na stronie http://creativecommons.org/licences/b…) z wyjątkiem zdjęć, dla których licencje zostały odrębnie określone.

cc

Łódź 2018-2019