Centrum Edukacyjne Języka Migowego (CEJM)

Centrum Edukacyjne Języka Migowego (CEJM) jest jednostką powołaną do istnienia przez Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych dnia 01.03.2003 r. Do głównych zadań CEJM należy tworzenie systemu edukacji i kształcenia osób słyszących, słabo słyszących i głuchych w zakresie znajomości, metodyki nauczania i tłumaczenia języka migowego; organizowanie i prowadzenie egzaminów dla nauczycieli, wykładowców, pracowników służb społecznych, pracowników służb medycznych, tłumaczy oraz biegłych tłumaczy języka migowego.

W zeszłym roku po raz pierwszy została zorganizowana przez CEJM „Letnia szkoła języka migowego” w polskim języku migowym zainicjowana, której korzystało przeszło 140 osób głuchych i słyszących z terenu całego kraju.

Ponadto Centrum zajmuje się promowaniem pozytywnych postaw i zachowań wobec środowiska osób niesłyszących. Wydając informatory, broszury, będąc uczestnikiem spotkań i konferencji, CEJM poszerza wiedzę osób pełnosprawnych o niepełnosprawnych słuchowo.

Dyrektorem CEJM jest Pani Agnieszka Otłowska – powołana zgodnie z uchwałą nr 15/10/2011, uchwaloną na posiedzeniu plenarnym Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych w dniu 21.10.2011 r.

Informujemy iż Prezydium ZG PZG podjęło uchwałę o  wprowadzeniu we wszystkich oddziałach PZG  szkoleń z zakresu polskiego języka migowego.  (uchwała, załącznik nr 1)

Zapraszamy na stronę internetową www.cejm.info.pl