XV Zjazd Delegatów PZG

Podczas XV Krajowego Zjazdu Delegatów PZG został wybrany nowy Zarząd Główny na lata 2022-2027. W jego skład weszli:

Krzysztof Kotyniewicz -Prezes Zarządu

Kajetana Maciejska-Roczan – Wiceprezeska Zarządu

Piotr Baltyn – Wiceprezes Zarządu

Agnieszka Michalczuk -Kościuk – Sekretarz Zarządu

Zuzanna Szymańska – Członkini Zarządu

Główna Komisja Rewizyjna na lata 2022-2027 będzie pracować w składzie:

Monika Nawrot – Przewodnicząca,

Zenon Iskra – Wiceprzewodniczący

Przemysław Dąbrowski – Sekretarz

Aldona Ratajczak- członkini

Piotr Peciakowski – członek

Podczas zjazdu ukonstytuowała się też Rada Główna PZG na lata 2022-2027. Przewodniczącym został Adam Stromidło, wiceprzewodniczącym Maciej Kowalski, sekretarzem została Maja Kamińska- Kołota. Pozostali członkowie przedstawieni na zdjęciu poniżej.

Wszystkim życzymy owocnych działań w nowej kadencji!