Teleplatforma pierwszego kontaktu NFZ

Polski Związek Głuchych Zarząd Główny uprzejmie informuje, że Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Teleplatformę pierwszego kontaktu (TPK). Usługa ta jest kierowana również dla osób Głuchych. Komunikacja odbywa się w języku migowym, przy wsparciu tłumacza Polskiego Języka Migowego. Ta nowa usługa z pewnością ułatwi Pacjentom kontakt z pielęgniarką/położną lub lekarzem w sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia w godzinach wieczornych, weekendy oraz święta.

Kiedy i jak można korzystać z TPK?

W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia poza godzinami pracy podstawowej opieki zdrowotnej Pacjent ma możliwość skontaktowania się z Teleplatformą pierwszego kontaktu za pomocą, bezpłatnego, ogólnodostępnego, jednego w skali kraju, numeru telefonu 800 137 200 oraz przy pomocy wideoczatu. Kontakt taki może zostać nawiązany w dniach i godzinach pracy platformy, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 dnia danego do 8:00 dnia następnego oraz w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 dnia danego do 8:00 dnia następnego. Podczas połączenia w razie potrzeby pacjent może otrzymać e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie.

Aby skorzystać z porady pielęgniarki/położnej lub lekarza w ramach Teleplatformy poprzez wideoczat należy wejść na stronę internetową Narodowego Funduszu Zdrowia (www.nfz.gov.pl). Na wskazanej stronie, w prawym górnym rogu, znajduje się zakładka dedykowana Teleplarformie pierwszego kontaktu. Po kliknięciu tejże zakładki zostajemy przeniesieni na stronę dedykowaną TPK: (https://www.nfz.gov.pl/kontakt/teleplatforma-pierwszego-kontaktu/). Na dole strony znajduje się odnośnik, po kliknięciu którego zostajemy przeniesieni na stronę, z której bezpośrednio możemy połączyć się z tłumaczem Polskiego Języka Migowego, a następnie z personelem medycznym.