Międzynarodowy Dzień Języków Migowych

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) w 2017 roku ustanowiła 23-go września dniem języków migowych w celu zwrócenia uwagi na ochronę tożsamości i różnorodności kulturowej Głuchych, którzy na co dzień komunikują się wieloma językami migowymi.

Z tej okazji życzymy wszystkim Głuchym, ich rodzinom, przyjaciołom i osobom, którym bliscy są Głusi wszelkiej pomyślności, zdrowia i siły w realizacji marzeń.

Fundacja Opatrzność prowadzi infolinię w PJM współfinansowaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jeśli Państwo będziecie potrzebowali tłumacza, to zapraszamy do kontaktu.

Nasze Centrum Edukacyjne Migaj Naturalnie realizuje kursy polskiego języka migowego w oparciu o europejskie standardy nauki języków obcych w formie kursów stacjonarnych i online.

Realizujemy projekty dla administracji publicznej zwiększające świadomość urzędników w ramach zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Prowadzimy agencję zatrudnienia, Świat Ciszy i staramy się reprezentować Państwa wszędzie tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne.

Jesteśmy dla Państwa, a języki migowe są dla każdego!