Interwencja PZG w sprawie braku tłumaczenia na polski język migowy

Ostatnie wystąpienia telewizyjne rządu dotyczące koronawirusa odbywały się bez obecności tłumacza polskiego języka migowego. Z tego powodu Polski Związek Głuchych interweniował i dalej interweniuje w tej sprawie, ponieważ nie może być przyzwolenia na to, że społeczność Głuchych, obywatele Polski pozbawieni są dostępu do informacji tak ważnych dla ich zdrowia.