Działania podejmowane przez Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych w związku z COVID-19

Dzień dobry,

Chcę przekazać informacje o działaniach podejmowanych przez Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych. Już 9 marca przesłaliśmy Pismo do Ministerstwa Zdrowia do wiadomości Kancelarii Premiera, Ministerstwa Cyfryzacji, Pełnomocnika Rządu ds. osób Niepełnosprawnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Narodowego Funduszu Zdrowia z uwagami w sprawie wykluczenia osób głuchych z dostępu do informacji w sprawie epidemii koronawirusa.

Zapytaliśmy też o infolinię dla głuchych 24 na dobę przez 7 dni w tygodniu. Wskazaliśmy, że nasi tłumacze są gotowi do pełnienia dyżurów 24/7. Niestety do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Przygotowaliśmy petycję, którą podpisało ponad 5300 osób.

Wystosowaliśmy Apel do mediów o niewycinanie tłumaczy języka migowego podczas konferencji prasowych. Przygotowaliśmy list otwarty w sprawie problemów osób głuchych z dostępem do Podstawowej opieki Zdrowotnej w sprawie leków czy zwolnień lekarskich.

Z przykrością musimy stwierdzić, że większość postulatów, które poruszyliśmy nie została wdrożona w życie.

O ile konferencje premiera są tłumaczone na PJM, to konferencje po posiedzeniach Biura Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem Prezydenta i Premiera nie są tłumaczone. Nadal jest za mało tłumaczeń w TV, tylko TVP Info zwiększyło liczbę programów tłumaczonych. Prosimy o zwrócenie uwagi czy w waszym regionie są tłumaczone komunikaty władz wojewódzkich i lokalnych.

Jeżeli brakuje tłumaczenia na PJM to sygnalizujcie i wysyłajcie pisma. Głusi maja takie samo prawo do informacji jak wszyscy obywatele Polski. Musimy razem zawalczyć o nasze prawa, prosimy Was o wsparcie. Bądźcie zdrowi.

Dziękuję.