Karta komunikacji z osobą głuchą w POZ

Kartę komunikacji z osobą głuchą w POZ stworzono by ułatwić komunikację podczas wizyt u lekarza.

Autorem karty jest Piotr Kimla, ratownik medyczny, student V roku medycyny na Uniwersytecie Zielonogórskim.
Współautorem Karty jest lek. Szymon Michniewicz, kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zielonej Górze oraz członek zarządu Porozumienia Lekarzy Medycyny Ratunkowej.

Prace nad opracowaniem narzędzia do komunikacji z pacjentem głuchym trwały wiele miesięcy. Ich efekty poddano wielowymiarowym konsultacjom wśród lekarzy i ratowników medycznych, ekspertów z zakresu surdopedagogiki, a także osób niesłyszących.

Piotr Kimla:
Karta nie mogłaby powstać, gdyby nie zaangażowanie wielu osób. Chcę podziękować zwłaszcza prof. Grażynie Dryżałowskiej z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Zbigniewowi Izdebskiemu z Katedry Humanizacji Medycyny i Seksuologii Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz mgr. Malwinie Kocoń z Katedry Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Słuchu i Komunikacji Instytutu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”.

Karta uzyskała rekomendację m.in. Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych, Krajowego Eksperta ds. Ratownictwa Medycznego oraz Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

Rozpowszechnienie „Karty” jest możliwe dzięki wsparciu firmy Bausch Health.

Przesyłamy Państwu linki do materiałów:
https://www.mp.pl/kartakomunikacji