Mazowiecki Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami

Serdecznie zapraszamy do udziału
w Mazowieckim Konwencie Regionalnym

Gdzie?

Centrum Kreatywności Targowa,
ul. Targowa 56 w Warszawie

Kiedy?

7 października 2019 r., o godz. 10:00

Konwenty Regionalne Osób z Niepełnosprawnościami odbędą się w kilkunastu województwach w całej Polsce, na przełomie września i października. Będą wydarzeniami poprzedzającymi i bezpośrednio przygotowującymi do centralnego spotkania środowiska osób z niepełno-sprawnościami – V Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, który odbędzie się 10 października 2019 r. w Warszawie pod hasłem „Aktywni Obywatele i Obywatelki”.

Odtwórz wideo

Tematami tegorocznego Mazowieckiego Konwentu Regionalnego będą:

  • Udział Osób z Niepełnosprawnościami w życiu religijnym.
  • Dostępność wyborów, niepełnosprawność i podejście do niej w programach wyborczych.

Będziemy rozmawiać o aktywnym udziału Osób z Niepełnosprawnościami w życiu religijnym oraz edukacji i mobilizacji wspólnoty. Podejmiemy kwestię dostępności w różnych aspektach, jako jeden z elementów pełnego uczestnictwa. Wspólnie przygotujemy rekomendacje dla Konferencji Episkopatu Polski i Konferencji Biskupów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Podczas debaty zaprezentujemy m.in. wyniki drugiej edycji przeprowadzonego przez Integrację LAB i portal www.niepelnosprawni.pl badania dostępności biur poselskich  i senatorskich dla osób z niepełnosprawnością. Odpowiemy sobie na następujące pytania:

  • Jak w ostatnich latach zmieniło się postrzeganie osób z niepełnosprawnością przez polityków?
  • Czy ta problematyka może być istotna dla wyniku wyborczego?
  • Czy niepełnosprawność bywa wykorzystywana w bieżącej polityce do niecnych celów?
  • Czy polityka jest otwarta na czynny udział osób z niepełnosprawnością?

Aby móc uzyskać odpowiedzi na te pytania chcemy przede wszystkim zaprosić  do dialogu Was – osoby, których te kwestie dotyczą bezpośrednio: osoby  z niepełnosprawnością, rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością, organizacje pozarządowe działające w imieniu i na rzecz tych osób.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Mazowieckim Konwencie Regionalnym!

Zgłoszenia proszę przesyłać za pomocą formularza:
forms.gle/G8fQ7LEGBT4y6F447

Miejsce spotkania będzie dostępne dla osób mających trudności  z poruszaniem się. Zapewniamy tłumacza polskiego języka migowego  oraz pętlę indukcyjną.

Więcej informacji udziela:
Aldona Witkowska – Polski Związek Głuchych,
aldona.witkowska@pzg.org.pl tel. 22 831-40-71

Harmonogram Konwentu

9:30-10:00Rejestracja uczestników
10:00-10:15Powitanie
10:15-10:30Wprowadzenie do tematu „Udział Osób
z Niepełnosprawnościami w życiu religijnym”
10:30-11:30Dyskusja
11:30-11:40Podsumowanie i rekomendacje
11:40-12:00Przerwa na kawę
12:00-12:20Wprowadzenie do tematu: „Dostępność wyborów, niepełnosprawność i podejście do niej w programach wyborczych.”
12:20-13:20Dyskusja
13:20-13:30Podsumowanie i rekomendacje
13:30-13:45Treść do zaprezentowania na kongresie, tematy do dyskusji podczas sesji.
13:45-14:00Pożegnanie i zamknięcie konwentu

Pomóż nam rozpowszechnić konwent
poprzez Facebooka

www.facebook.com/konwentmazowiecki