Przykłady użycia kompetencji społecznych.

Film powstał w ramach projektu “Głucha młodzież solidarna w działaniu”
Więcej informacji o projekcie na stronie
https://mlodziwdzialaniu.pzg.org.pl/