Kongres Gospodarki Elektronicznej

Krzysztof Kotyniewicz PZG_Kongres Gospodarki Elektronicznej
Krzysztof Kotyniewicz PZG_Kongres Gospodarki Elektronicznej

11 czerwca 2019 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbył się coroczny kongres, który jest spotkaniem ekspertów, naukowców, przedstawicieli rządu i samorządów lokalnych, inżynierów branży teleinformatycznej oraz środowiska bankowego. W tym roku tematyka wykładów oraz paneli była również skoncentrowana wokół  wykorzystania nowych technologii przeciw wykluczeniu i na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Do panelu dyskusyjnego w sesji dot. nowych technologii przeciw wykluczeniu został zaproszony Krzysztof Kotyniewicz – Prezes Polskiego Związku Głuchych. Podczas debaty, Prezes PZG wypowiedział się odnośnie sytuacji osób niesłyszących w Polsce, opowiedział o wpływie nowoczesnych technologii w łamaniu barier komunikacyjnych. Ponadto Krzysztof Prezes PZG na pytanie co się zmieniło i co wymaga poprawy opowiedział o uchwalonej w 2012 r. ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Jeśli chodzi o potrzeby Prezes PZG m.in. opowiedział o  konieczności wprowadzenia systemowych rozwiązań w edukacji włączającej osoby niesłyszące.

Podsumowując swoją wypowiedź Prezes zaznaczył, że jest jeszcze wiele do zrobienia i, że przy budowaniu nowoczesnego i świadomego państwa „brak dostępności nikomu się nie opłaca”. Nowoczesne technologie są bowiem doskonałym narzędziem, które mogą rozwiązywać problemy osób wykluczonych lub osób z niepełnosprawnościami.

Więcej informacji z przebiegu kongresu oraz rozdania nagród za wybitne osiągnięcia w zakresie tworzenia i wykorzystania nowych technologii na rzecz osób z niepełnosprawnościami, znajdą Państwo na stronie: https://alebank.pl/

Program spotkania kliknij tu KLIK

Krzysztof Kotyniewicz / Polski Związek Głuchych
Krzysztof Pietraszkiewicz / Prezes Związku Banków Polskich
Krzysztof Pietraszkiewicz / Prezes Związku Banków Polskich