Harmonogram warsztatów „Ochrona praw konsumentów – osób z niepełnosprawnością słuchu”

W ramach realizowanego przez Polski Związek Głuchych projektu „Ochrona praw konsumentów – osób z niepełnosprawnością słuchu”, prowadzone są na terenie wszystkich województw warsztaty pt. ,,Ochrona konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi w zakresie sprzedaży produktów finansowych”. Warsztaty skierowane są do osób z niepełnosprawnością słuchu. Zajęcia mają na celu w praktyczny i przystępny sposób przybliżyć zagadnienia związane ze sprzedażą produktów finansowych.

Chcesz wziąć udział w warsztatach, zgłoś się już dziś. Napisz do nas biuro@pzg.org.pl

Pobierz harmonogram warsztatów.