Mazowiecki Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami

Serdecznie zapraszamy do udziału
w Mazowieckim Konwencie Regionalnym

Gdzie?
siedziba Rzecznika Praw Obywatelskich, ul. Długa 23/25 w Warszawie
Kiedy?
11 października 2018 r., o godz. 10:00

Konwenty Regionalne Osób z Niepełnosprawnościami odbędą się w kilkunastu województwach w całej Polsce, na przełomie września i października. Będą wydarzeniami poprzedzającymi i bezpośrednio przygotowującymi do centralnego spotkania środowiska osób z niepełnosprawnościami – IV Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, który odbędzie się 25 października w Warszawie pod hasłem „Za Niezależnym Życiem”.

Odtwórz wideo

Tegoroczna edycja Kongresu będzie miała szczególne znaczenie ze względu na wydarzenia związane ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami, które miały miejsce w ostatnim czasie. Jednym z nich był głośny i ważny protest osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w obronie prawa do Niezależnego Życia, który odbył się w Sejmie. W odpowiedzi Rząd zaproponował pakiet rozwiązań, w tym Program Dostępność Plus, Mapę Drogową jak również ogłosił plan reformy orzecznictwa. Kolejne ważne wydarzenie to ocena rządowego sprawozdania z wdrażania zapisów Konwencji o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami przez Komitet ONZ ds. Osób Niepełnosprawnych, która odbywa się we wrześniu. Te wydarzenia będą jednymi z kilku tematów, podjętych podczas IV Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, a przedstawiciele środowiska rodziców osób z niepełnosprawnościami będą ważną częścią debaty o Niezależnym Życiu

Tematami Mazowieckiego Konwentu Regionalnego będą wybrane obszary idei Niezależnego Życia, takie jak: Reprezentacja osób z niepełnosprawnościami, czyli kto, dlaczego i jak reprezentuje nasze sprawy przed władzami publicznymi, oraz Komunikacja i dostęp do informacji, czyli dlaczego wciąż za mało jest informacji skierowanej do osób z niepełnosprawnościami.

Spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytania: Kto, jak i dlaczego reprezentuje osoby z niepełnosprawnościami przed władzami publicznymi? Czy to jest autentyczny głos środowiska, czy osoby wybrane przez władze? Dlaczego w świecie opartym na informacji jest ona wciąż mniej dostępna dla osób z różnymi niepełnosprawnościami? Gdzie jest miejsce dla języka migowego, prostego przekazu, napisów, audiodeskrypcji?

Aby móc uzyskać odpowiedzi na te pytania chcemy przede wszystkim zaprosić do dialogu Was – osoby, których te kwestie dotyczą bezpośrednio: osoby z niepełnosprawnoscią, rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością, organizacje pozarządowe działające w imieniu i na rzecz tych osób.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Mazowieckim Konwencie Regionalnym!

Zgłoszenia proszę przesyłać za pomocą formularza: docs.google.com

Więcej informacji udziela:
Tomasz Tomaszewski – Polski Związek Głuchych,
tomasz.tomaszewski@pzg.org.pl, tel. 503 961 865

 

Miejsce spotkania będzie dostępne dla osób mających trudności z poruszaniem się.

Zapewniamy tłumacza polskiego języka migowego.

 

Harmonogram Konwentu

9:30-10:00Rejestracja uczestników
10:00-10:15Powitanie
10:15-10:30Wprowadzenie do tematu „Reprezentacja osób z niepełnosprawnościami”
10:30-11:30Dyskusja
11:30-11:40Podsumowanie i rekomendacje
11:40-12:00Przerwa na kawę
12:00-12:20Wprowadzenie do tematu: „Dostępność komunikacji i informacji”
12:20-13:20Dyskusja
13:20-13:30Podsumowanie i rekomendacje
13:30-13:45Treść do zaprezentowania na kongresie, tematy do dyskusji podczas sesji
13:45-14:00Pożegnanie i zamknięcie konwentu

Pomóż nam rozpowszechnić konwent
poprzez Facebooka

www.facebook.com/konwentmazowiecki