Wspomnienie o Kazimierzu Diehlu

Wspomnienie

Kazimierz Diehl urodził się 11 sierpnia 1933 roku w Łowiczu.

Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł w Warszawie 3 sierpnia 2018 roku – na tydzień przed swoimi 85-tymi urodzinami. 

W wieku 7 lat w wyniku zapalenia opon mózgowych całkowicie stracił słuch. Jako dziecko początkowo pobierał nauki głównie w domu, jego matka była bowiem nauczycielką. Swoją edukację kontynuował w szkołach publicznych w Łodzi razem z osobami słyszącymi. W 1955 roku ukończył Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej w Łodzi. Był pierwszym niesłyszącym magistrem w Polsce. Pracę zawodową rozpoczął w 1956 roku w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi jako kierownik działu, któremu podlegało 21 pracowników słyszących, w tym kilku z tytułem magistra.

Z głuchymi i działalnością w naszym Związku zetknął się w wieku 17 lat, gdy był czynnym zawodnikiem sekcji lekkoatletycznej Łódzkiego Klubu Sportowego. Wówczas nauczył się języka migowego i wstąpił w szeregi członków Polskiego Związku Głuchych. Sprawował wszystkie możliwe funkcje i stanowiska. Od szeregowego członka po prezesurę Zarządu Głównego przez cztery kolejne kadencje od 1991 do 2006 roku.

Na początku lat 50-tych był nauczycielem na Kursach Likwidacji Analfabetyzmu Głuchych.

W latach 1953-1954 brał udział w pierwszych powojennych międzynarodowych zawodach lekkoatletycznych Głuchych, odnosząc duże sukcesy sportowe.

W roku 1953 został członkiem Zarządu Oddziału Łódzkiego PZG, a w latach 1962-1976 pełnił funkcję prezesa Zarządu Oddziału w Łodzi, równocześnie pełniąc również funkcję sekretarza, a później prezesa Łódzkiego Klubu Sportowego Głuchych. W 1955 roku został delegatem na Zjazd Krajowy PZG i gdzie wybrano go w skład Głównego Sądu Koleżeńskiego, w której początkowo pełnił funkcję zastępcy Przewodniczącego, a następnie Przewodniczącego.

Działał również w międzynarodowym środowisku niesłyszących. Był członkiem władz Międzynarodowego Komitetu Sportowego Głuchych. Brał udział w wielu międzynarodowych Kongresach, gdzie poznał najwybitniejszych działaczy środowiska niesłyszących na świecie. Uczestniczył w siedmiu Kongresach Światowej Federacji Głuchych, dwunastu Kongresach Międzynarodowego Komitetu Sportowego Głuchych oraz pięciu Kongresach Europejskiej Unii Głuchych.

Był też realizatorem zakupu nieruchomości dla jednostek PZG w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Toruniu, Lublinie, Łodzi, Gdańsku-Oliwie, Katowicach, Częstochowie, Białymstoku, Białej-Podlaskiej i Chełmie Lubelskim. Dzięki jego staraniem Związek otrzymał, w wieczyste użytkowanie, budynek na ul. Białostockiej w Warszawie. Był również współtwórcą rehabilitacji dziecka głuchego, co było ogromnym sukcesem na skalę światową. W październiku 1980 r. był współzałożycielem NSZZ „Solidarność” w biurze Zarządu Głównego PZG.

Za zasługi w działalności na rzecz środowiska osób niesłyszących odznaczony został Krzyżem Komandorskim, Krzyżem Oficerskim, Orderem Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

W uznaniu za wybitne zasługi na rzecz środowiska w 2012 roku, w czasie XII Zjazdu Krajowego PZG, jako pierwszy członek w historii naszej organizacji, otrzymał tytuł Prezesa Honorowego Polskiego Związku Głuchych.

Kazimierz Diehl do końca swoich dni był mocno związany z działalnością ZG PZG. Przez ostatnich kilka lat pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Odznaczeń.

Pamięć o Zmarłym zostanie na zawsze w historii naszej organizacji oraz w pamięci i sercach wszystkich członków.

Cześć jego pamięci

Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych