Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych o emisji programu pt. ‘Spotkania w Świecie Ciszy’

Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych w związku z emisją programu pt. „Spotkania w Świecie Ciszy” oraz ogromną dyskusją w środowisku osób Głuchych na ten temat chciałby zwrócić uwagę
na fakt, iż jest to pierwszy program poświęcony osobom głuchym w Telewizji Polskiej od wielu lat. Należy również nadmienić, iż Polski Związek Głuchych nie był inicjatorem powstania tego programu.

Trzeba powiedzieć, że jest to program tworzony przez osobę słysząca, która inaczej patrzy na świat niż my, osoby głuche. Otrzymaliśmy już wiele opinii na temat tego programu i w związku z tym prowadzone będą rozmowy z producentami, aby wzięli pod uwagę nasze stanowisko.

Być może wspólnie, z pomocą osób głuchych, które zapragną się w to zaangażować, uda się rozwiązać tę kwestię tak, by całe środowisko osób głuchych było zadowolone.

Na pewno inaczej wyglądałby ten program, gdyby był przygotowany po konsultacjach z osobami niesłyszącymi, bo to przecież my – osoby Głuche wiemy, czego tak naprawdę potrzebujemy, jacy jesteśmy i jak wiele mamy do powiedzenia i do pokazania.

Dlatego będziemy starali się doprowadzić do spotkania z producentami programu, którym też zapewne zależy, aby odbiór przez osoby głuche był jak najlepszy.