Kazimierz Diehl — wspomnienie

Świat Ciszy –

Kazimierz Diehl – wspomnienie o Prezesie Honorowym Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych. Zdjęcia z archiwum PZG.