Nowy Zarząd Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

W dniu 10 stycznia odbyło się Walne zgromadzenie członków Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością.

Został wybrany nowy Zarząd w składzie:

Prezes – Anna Woźniak Szymańska,
Wiceprezes – Piotr Pawłowski,
Wiceprezes – Krzysztof Kotyniewicz,
Sekretarz – Aleksandra Włodarska vel Głowacka,
Skarbnik – Magdalena Bojarska.