Calineczka w PJM

Szanowni Państwo!

Fundacja Animacji Społeczno – Kulturalnej KWADRATURA serdecznie zaprasza do obejrzenia pierwszego przetłumaczonego dzieła J. Ch. Andersena „Calineczka” na język migowy. 

W tłumaczonym dziele współwystępują w tym samym czasie dwa języki: mówiony i migany. Chcieliśmy osiągnąć efekt teatralności języka migowego, ukazać jego piękno i walory estetyczne. Czytanie zostało wzbogacone wprowadzeniem animacji i scenografii stworzonej na potrzeby tego dzieła, by dostarczyć odbiorcy dodatkowych wrażeń.

 Przetłumaczone dzieło jest częścią projektu „Zamigana lektura” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach „Kultury w sieci”. Partnerem w projekcie jest Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawcze Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu.

Celem projektu „Zamigana lektura” jest upowszechnienie dorobku kultury osobom niedosłyszącym i głuchym, by zwiększyć ich obecność w życiu społecznym. Ponadto chcemy zwrócić uwagę na piękno słowa miganego, ponieważ język migowy jest trójwymiarowy dynamiczny a ręce szczególnie dłonie i palce – są jak aktorzy w przestrzeni, którzy hipnotyzują i wciągają w świat wyobraźni i wrażliwości.