Halina Wojda-Wilczyńska

Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych z wielkim żalem i smutkiem żegna Panią Prezes Halinę Wojda-Wilczyńską zmarł 13 czerwca 2020r. Długoletniego, zasłużonego pracownika i działacza społecznego Oddziału Lubuskiego w Zielonej Górze.

Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy głębokiego i szczerego współczucia.

PZG ZG