• PDF
 • Drukuj
 • Email

Informacje o Egzaminach

21 kwietnia 2018 roku (sobota)

w siedzibie Zarządu Głównego PZG w Warszawie przy ul. Białostockiej 4 odbędą się:
- egzaminy na certyfikat tłumacza języka migowego N, T1, T2,
- egzaminy sprawdzający dla tłumaczy języka migowego T1, T2,
- egzaminy poprawkowe

Egzaminy odbędą się zgodnie z procedurami obowiązującymi od 04. 03. 2014 r. zamieszczonymi na stronie internetowej www.pzg.org.pl oraz www.cejm.info.pl:

Certyfikat N – 3 sprawdziany:    ROZUMIENIE; KOMUNIKACJA; TŁUMACZENIE I ETYKA TŁUMACZA
Certyfikat T1 – 3 sprawdziany:  ROZUMIENIE; KOMUNIKACJA; TŁUMACZENIE I ETYKA TŁUMACZA
Certyfikat T2 – 4 sprawdziany:  ROZUMIENIE, KOMUNIKACJA, TŁUMACZENIE, WIEDZA O GŁUCHYCH I ETYKA TŁUMACZA

Opłatę wstępną w wysokości 61,50 zł należy uiścić przelewem na konto ZG PZG w Warszawie
nr 72 1160 2202 0000 0000 6084 8578
.

Wniosek o przystąpienie do egzaminu wraz z pozostałymi niezbędnymi dokumentami (w tym dowodem uiszczenia opłaty wstępnej)  należy przesłać w formie papierowej.

Wnioski przesłane drogą elektroniczną, niekompletne lub bez kopi uiszczonej opłaty nie będą rozpatrywane.

Osoba zdająca egzamin poprawkowy powinna zgłosić się z kartą egzaminacyjną z poprzedniego egzaminu.

Godziny egzaminu będą ustalane indywidualnie.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń termin egzaminu może zostać przesunięty.

Ewentualne zapytania dotyczące egzaminu proszę kierować wyłącznie drogą elektroniczną pod adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
 • PDF
 • Drukuj
 • Email

Legitymacja

Zgodnie z uchwałą nr 5/02/2016 Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych, z dniem 23 kwietnia br. wprowadzony zostaje do obiegu nowy dokument tzw. legitymacja tłumacza języka migowego.

Legitymacja będzie wydawany w rozmiarze 6,5 cm x 9,5 cm, opatrzona hologramem i zalaminowana. Ważność jej będzie taka sama jak certyfikatu (wzór załącznik nr 1).

Legitymacja nie zastępuje certyfikatu. Będzie wydawana jako dokument dodatkowy, odpłatnie (zgodnie z cennikiem - obecnie 26,00 zł brutto) na wniosek tłumacza języka migowego.

Zamówienie na legitymację należy składać poprzez stronę internetową www.cejm.info.pl (zakładka po lewej stronie - Zamówienie legitymacji).

Wzór legitymacji

 
 • PDF
 • Drukuj
 • Email

PROCEDURY EGZAMINACYJNE OBOWIĄZUJĄCE OD 4 MARCA 2014r.

T1

T2

N

WNIOSKI:

Wniosek T1

Wniosek T2

Wniosek N

Wniosek o przedłużenie T1

Wniosek o przedłużenie T2

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1: N; T1.

Załącznik nr 1: T2

Załącznik nr 2: N; T1; T2.

Załącznik nr 3: N

Załącznik nr 3: T1.

Załącznik nr 3: T2.

Załącznik nr 4: T2.

OPŁATY

Cennik 2016

 

Zasady przedłużania ważności certyfikatów „W”

 • PDF
 • Drukuj
 • Email

Zarząd Główny PZG informuje, iż została podjęta uchwała o przedłużaniu ważności certyfikatów „W”.

Poniżej zasady i procedury przedłużania ważności certyfikatów „W”:

PROCEDURY

WNIOSEK

OŚWIADCZENIE

 

Jubileusz 70 lat PZG

Przejdź do zakładki

Naciśnij aby przejść na stronę projektu

Projekt realizowany jest w ramach programu „Obywatele dla demokracji”, finansowanego z funduszy EOG.
Realizatorem projektu jest Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

HIV i AIDS informacje w PJM

Naciśnij aby przejść na stronę.

Zagrożenia w internecie

Masz problem z alkoholem?

Przejdź na stronę

Wsparcie w rozwiązywaniu problemów alkoholowych
PARPA także w języku migowym

Raport RPO

Edukacja Głuchych. Naciśnij aby przeczytać.

Raport RPO

Sytuacja osób Głuchych w Polsce. Naciśnij aby przeczytać.

Głusi w urzędach

Naciśnij aby otworzyć

Polish Association of the Deaf

HiszpaniaUKRosjaNiemcy

Patronat / Partnerzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Sponsorzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Przejdź do naszego Facebooka

Kursy i Certyfikacja języka migowego

Aktualne informacje dot. kursów oraz certyfikacji znajdują się w zakładce CEJM i na stronie www.cejm.info.pl

Świat Ciszy

Zapraszamy na stronę kwartalnika

www.swiatciszy.pl

Projekty:


AKTYWNA MŁODZIEŻ MIESZKA W WARSZAWIE - Edycja VI

Naciśnij aby przejść do zakładki


4 KROKI

Naciśnij aby przejść do projektu


4 KROKI-ZACHÓD

Naciśnij aby przejść do projektu


Monitoring wdrażania Konwencji

Przejdź na stronę

Dostępność inwestycji

Naciśnij aby przejść do zakładki

NBP nie wyklucza

NBP nie wyklucza

Konstytucja RP w języku migowym


godło polskie

Dla słyszących

Naciśnij aby obejrzeć całość