• PDF
 • Drukuj
 • Email

Informacje o Egzaminach

28 października 2017 roku (sobota)

w siedzibie Zarządu Głównego PZG w Warszawie przy ul. Białostockiej 4 odbędą się:
- egzaminy na certyfikat tłumacza języka migowego N, T1, T2,
- egzaminy sprawdzający dla tłumaczy języka migowego T1, T2,
- egzaminy poprawkowe

Egzaminy odbędą się zgodnie z procedurami obowiązującymi od 04. 03. 2014 r. zamieszczonymi na stronie internetowej www.pzg.org.pl oraz www.cejm.info.pl:

Certyfikat N – 3 sprawdziany:    ROZUMIENIE; KOMUNIKACJA; TŁUMACZENIE I ETYKA TŁUMACZA
Certyfikat T1 – 3 sprawdziany:  ROZUMIENIE; KOMUNIKACJA; TŁUMACZENIE I ETYKA TŁUMACZA
Certyfikat T2 – 4 sprawdziany:  ROZUMIENIE, KOMUNIKACJA, TŁUMACZENIE, WIEDZA O GŁUCHYCH I ETYKA TŁUMACZA

Opłatę wstępną w wysokości 61,50 zł należy uiścić przelewem na konto ZG PZG w Warszawie nr 72 1160 2202 0000 0000 6084 8578.

Wniosek o przystąpienie do egzaminu wraz z pozostałymi niezbędnymi dokumentami (w tym dowodem uiszczenia opłaty wstępnej)  należy przesłać w formie papierowej, najwcześniej 28 sierpnia 2017r.

Wnioski przesłane drogą elektroniczną, niekompletne lub bez kopi uiszczonej opłaty nie będą rozpatrywane.

Osoba zdająca egzamin poprawkowy powinna zgłosić się z kartą egzaminacyjną z poprzedniego egzaminu.

Godziny egzaminu będą ustalane indywidualnie.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń termin egzaminu może zostać przesunięty.

Ewentualne zapytania dotyczące egzaminu proszę kierować wyłącznie drogą elektroniczną pod adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
 • PDF
 • Drukuj
 • Email

Legitymacja

Zgodnie z uchwałą nr 5/02/2016 Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych, z dniem 23 kwietnia br. wprowadzony zostaje do obiegu nowy dokument tzw. legitymacja tłumacza języka migowego.

Legitymacja będzie wydawany w rozmiarze 6,5 cm x 9,5 cm, opatrzona hologramem i zalaminowana. Ważność jej będzie taka sama jak certyfikatu (wzór załącznik nr 1).

Legitymacja nie zastępuje certyfikatu. Będzie wydawana jako dokument dodatkowy, odpłatnie (zgodnie z cennikiem - obecnie 26,00 zł brutto) na wniosek tłumacza języka migowego.

Zamówienie na legitymację należy składać poprzez stronę internetową www.cejm.info.pl (zakładka po lewej stronie - Zamówienie legitymacji).

Wzór legitymacji

 
 • PDF
 • Drukuj
 • Email

PROCEDURY EGZAMINACYJNE OBOWIĄZUJĄCE OD 4 MARCA 2014r.

T1

T2

N

WNIOSKI:

Wniosek T1

Wniosek T2

Wniosek N

Wniosek o przedłużenie T1

Wniosek o przedłużenie T2

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1: N; T1.

Załącznik nr 1: T2

Załącznik nr 2: N; T1; T2.

Załącznik nr 3: N

Załącznik nr 3: T1.

Załącznik nr 3: T2.

Załącznik nr 4: T2.

OPŁATY

Cennik 2016

 

Zasady przedłużania ważności certyfikatów „W”

 • PDF
 • Drukuj
 • Email

Zarząd Główny PZG informuje, iż została podjęta uchwała o przedłużaniu ważności certyfikatów „W”.

Poniżej zasady i procedury przedłużania ważności certyfikatów „W”:

PROCEDURY

WNIOSEK

OŚWIADCZENIE

 

Jubileusz 70 lat PZG

Przejdź do zakładki

Naciśnij aby przejść na stronę projektu

Projekt realizowany jest w ramach programu „Obywatele dla demokracji”, finansowanego z funduszy EOG.
Realizatorem projektu jest Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

HIV i AIDS informacje w PJM

Naciśnij aby przejść na stronę.

Zagrożenia w internecie

Masz problem z alkoholem?

Przejdź na stronę

Wsparcie w rozwiązywaniu problemów alkoholowych
PARPA także w języku migowym

Raport RPO

Edukacja Głuchych. Naciśnij aby przeczytać.

Raport RPO

Sytuacja osób Głuchych w Polsce. Naciśnij aby przeczytać.

Głusi w urzędach

Naciśnij aby otworzyć

Polish Association of the Deaf

HiszpaniaUKRosjaNiemcy

Patronat / Partnerzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Sponsorzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Przejdź do naszego Facebooka

Kursy i Certyfikacja języka migowego

Aktualne informacje dot. kursów oraz certyfikacji znajdują się w zakładce CEJM i na stronie www.cejm.info.pl

Świat Ciszy

Zapraszamy na stronę kwartalnika

www.swiatciszy.pl

Projekty:


AKTYWNA MŁODZIEŻ MIESZKA W WARSZAWIE - Edycja VI

Naciśnij aby przejść do zakładki


Naciśnij aby przejść do strony projektu


Monitoring wdrażania Konwencji

Przejdź na stronę

Dostępność inwestycji

Naciśnij aby przejść do zakładki

NBP nie wyklucza

NBP nie wyklucza

Konstytucja RP w języku migowym


godło polskie

Dla słyszących

Naciśnij aby obejrzeć całość