• PDF
 • Drukuj
 • Email

Projekt 4 Kroki Zachód

skierowany jest do młodych osób głuchych, w wieku 18-29 lat, absolwentów SOSW, biernych zawodowo, z terenu województw: łódzkie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, śląskie, dolnośląskie, lubuskie.

Cele projektu to:

 • podniesienie aktywności edukacyjno-zawodowej oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia w grupie 80 osób - absolwentów SOSW z wadami słuchu;
 • wyposażenie ich w kwalifikacje zawodowe (szkolenia zawodowe wraz z egzaminem;
 • przygotowanie i umożliwienie podejścia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przed OKE) oraz kompetencje zawodowe i społeczne niezbędne na rynku pracy (warsztaty life skills);
 • uzupełnienie edukacji formalnej (przygotowanie do egzaminu dojrzałości);
 • umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego (staże zawodowe).

Planowane efekty:

 • opracowanie 80 Indywidualnych Planów Działania w obszarze rozwoju zawodowego;
 • nabycie przez 36 uczestników projektu (UP) kwalifikacji zawodowych zbieżnych
  z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy potwierdzonych certyfikatem wysokiej jakości;
 • potwierdzenie kwalifikacji w zawodzie przez 2 UP poprzez zdanie egzaminu przed OKE;
 • nabycie kompetencji społeczno-zawodowych koniecznych do wejścia i utrzymania się na otwartym rynku pracy przez 64 Uczestników Projektu;
 • uzupełnienie poziomu edukacji formalnej o poziom wykształcenia średniego przez
  4 Uczestników Projektu;
 • nabycie praktycznego doświadczenia zawodowego przez 54 Uczestników Projektu;
 • podjęcie zatrudnienia przez 14 Uczestników Projektu.

Wartość projektu:

1 885 296,00 zł

Kwota dofinansowania:

1 791 031,20 zł

w tym środki europejskie

1 588 927,46 zł

w tym środki dotacji celowej

202 103,74 zł

 

Beneficjent

Polski Związek Głuchych Zarząd Główny

 

Więcej informacji znajduje się na stronie http://pzg.lodz.pl/4kroki/

 

Jubileusz 70 lat PZG

Przejdź do zakładki

Naciśnij aby przejść na stronę projektu

Projekt realizowany jest w ramach programu „Obywatele dla demokracji”, finansowanego z funduszy EOG.
Realizatorem projektu jest Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki

HIV i AIDS informacje w PJM

Naciśnij aby przejść na stronę.

Zagrożenia w internecie

Masz problem z alkoholem?

Przejdź na stronę

Wsparcie w rozwiązywaniu problemów alkoholowych
PARPA także w języku migowym

Raport RPO

Edukacja Głuchych. Naciśnij aby przeczytać.

Raport RPO

Sytuacja osób Głuchych w Polsce. Naciśnij aby przeczytać.

Głusi w urzędach

Naciśnij aby otworzyć

Polish Association of the Deaf

HiszpaniaUKRosjaNiemcy

Patronat / Partnerzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Sponsorzy

Naciśnij aby przejść do zakładki

Przejdź do naszego Facebooka

Kursy i Certyfikacja języka migowego

Aktualne informacje dot. kursów oraz certyfikacji znajdują się w zakładce CEJM i na stronie www.cejm.info.pl

Świat Ciszy

Zapraszamy na stronę kwartalnika

www.swiatciszy.pl

Projekty:


AKTYWNA MŁODZIEŻ MIESZKA W WARSZAWIE - Edycja VI

Naciśnij aby przejść do zakładki


4 KROKI

Naciśnij aby przejść do projektu


4 KROKI-ZACHÓD

Naciśnij aby przejść do projektu


Monitoring wdrażania Konwencji

Przejdź na stronę

Dostępność inwestycji

Naciśnij aby przejść do zakładki

NBP nie wyklucza

NBP nie wyklucza

Konstytucja RP w języku migowym


godło polskie

Dla słyszących

Naciśnij aby obejrzeć całość